Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai
1905 m. lapkričio 21 ir 22 (gruodžio 4 ir 5) d. Vilniuje įvyko pirmasis lietuvių tautos atstovų suvažiavimas. Jame bu-vo aptarta lietuvių tautos
Ištrauka iš darbo:

1905 m. lapkričio 21 ir 22 (gruodžio 4 ir 5) d. Vilniuje įvyko pirmasis lietuvių tautos atstovų suvažiavimas. Jame bu-vo aptarta lietuvių tautos padėtis caro Rusijos priespaudoje ir numatytos priemonės, kaip kovoti dėl Lietuvos išsivadavi-mo. Iš pradžių buvo nutarta reikalauti Lietuvos autonomijos. Spausdinami lietuvių suvažiavimo Vilniuje nutarimai.

Įkelta   2009.05.24 14:08:41
Kategorija   Referatai
Tema   Istorija
Kalba   Nenurodyta
Apimtis   Nenurodyta
Pristatytas   Nenurodyta
Paskelbk ką radai: Dalintis